Del 3

Vårt arbeidsdokument

Ansatte

Skogstrolla

Pedagogisk leder                                Hilde Dahl                                    100%
Pedagogisk leder                                Hege Weel                                    100%
Fagarbeider                                        Alexandra Marie Mikkelsen      100% – har 20% permisjon
Fagarbeider                                        Marita Rognli Korneliussen      100%
Pedagogisk medarbeider                 Guro Dystebakken Tollefsrød     80%
Pedagogisk medarbeider                 Renate Iren Rosenvinge               50%

Kokk Guro                                          Dystebakken Tollefsrød               20% 

Solstrålene
Pedagogisk leder                               Kristine Marie Willadsen          100%
Pedagogisk leder                               Marte Olsen                                  100%
Barnehagelærer                                 Karoline Gulbrandsen                100%
Pedagogisk medarbeider                 Rita Helene Andersen                100%
Pedagogisk medarbeider                 Caroline Jacobsen                       100%

Daglig leder                                        Katrine Langgård

 

Kalender 2019/2020

29.juli                  Første dag etter ferien
26.august            Plandag
2.september       Personalmøte
25.september     Foreldremøte
7.oktober             Personalmøte
24.oktober          Høstsuppe
15.november      Plandag
2.desember        Personalmøte
6.desember        Nissefest
13.desember      Lucia
18.desember      Julemiddag
2.januar              Plandag
3.februar            Personalmøte
6.februar            Samefolkets dag
21.februar          Kongens bursdag
13.mars              Karneval
16.mars              Plandag
3.april                Påskefrokost
20.april             Personalmøte
15.mai                17.mai feiring
22.mai               Plandag
8.juni                 Personalmøte
17.juni                Sommerfest
3.juli                  Siste dag før ferien
27.juli                Første dag etter ferien

 

Vårt arbeidsdokument

Vi arbeider mot å bli en verdistyrt barnehage. Dette betyr i praksis at vi jobber oss igjennom alle verdier, rutiner, pedagogikk, arbeidsmetoder og arrangementer vi har, slik at alle skal vite hva som kan forventes i denne barnehagen. Målet er at vi skal unngå at det barnehagetilbudet vi gir er personavhengig. Alle barn og foreldre skal få det samme tilbudet, uavhengig av hvem som er på jobb, og det skal synes fysisk hva vi jobber med og står for både på avdeling og ellers i barnehagen.

Dette er en stor jobb, og vi har et langtidsperspektiv for å komme i mål. Vi har brukt et år på å kartlegge nå-situasjonen, og sette oss mål for de neste to årene, og i fjor begynte vi den systematiske jobbingen, som vi fortsetter med i år.

Alle målene våre er satt opp på en tidslinje, og i år skal vi:
• Lage standarder på rutiner og innhold for å unngå forskjellsbehandling/ kvalitetssikre tilbudet vårt, slik at det ikke er personavhengig.
• Lage oversikt for hva de ulike aldersgruppene skal igjennom/ oppleve/ erfare på hvert fagområde i løpet av året.
• Lage en plan med progresjon, for hva/ hvordan vi skal jobbe med språk, årlig.
• Lage en oversikt over aktuelle ressurser i nærmiljø, som vi kan samarbeide med. For eksempel: Ulike foreninger/institusjoner/ skoler og privatpersoner.
• Sette opp en plan for IKT arbeidet vårt. Hva skal vi gjøre når, og hvem har ansvaret? Hvilke muligheter har vi til å integrere IKT i hverdagen vår nå m/ de ressursene vi har?
• Lage en oversikt over hvilken kompetanse vi mangler i henhold til lovverket, og en plan for å fylle disse.

Rammeplanen
Fra 1.august 2017 kom det en ny Rammeplan. Denne erstatter den forrige Rammeplanen fra mars 2006, og er vårt nye styringsdokument. Denne Rammeplanen er kortere enn den gamle, og noe er uforandret, men det meste er nytt og det er mye å sette seg inn i. Denne gangen er Rammeplanen skrevet som en forskrift, og er mye strammere i språket, noe som medfører at vi må tolke og finne meninger og teorier i teksten selv, i motsetning til den forrige Rammeplanen som var mer utførlig og skrevet mer som en lærebok. Det vil heller ikke bli laget nye temahefter til fagområdene for denne Rammeplanen. 

Vi har deltatt på to ulike konferanser, og en etterutdanning om implementering av den nye Rammeplanen, og vil bruke disse som utgangspunkt når vi nå starter dette arbeidet. Det ble sagt at vi måtte regne med at det ville ta i alle fall tre år å gjennomføre denne implementeringen, og det er dette tidsaspektet vi planlegger ut ifra. 

I år vil vi jobbe med verdigrunnlaget i Rammeplanen.

Tidsplan
I avsnittene over sier vi noe om hva vi skal jobbe med dette barnehageåret, men vi sier ikke noe om hvordan og når. Dette blir planlagt på de pedledersamlingene vi har. Der lager vi et «Arbeidsverktøy» med detaljerte planer, satt opp på en tidslinje i forhold til den tiden vi har til rådighet på møter, plandager og på plantid. På samlingen rundt nyttår evalueres og justeres planene ut ifra hvordan foregående halvår har vært, og hva vi har fått gjennomført av det vi har planlagt.