Del 3

Vårt arbeidsdokument

Ansatte

Skogstrolla
Pedagogisk leder                            Hilde Dahl                                    100%
Pedagogisk leder                            Hege Weel                                    100%
Fagarbeider                                     Marita Rognli Korneliussen      100%
Fagarbeider                                     Alexandra Marie Mikkelsen       80%
Pedagogisk medarbeider            Guro Dystebakken Tollefsrød   100%
Pedagogisk medarbeider             Ronja Maria Mathisen                 50%

Solstrålene
Pedagogisk leder                            Kristine Marie Willadsen          100%
Pedagogisk leder                            Marte Olsen                                  100%
Barnehagelærer                             Frida Skovdahl Hovland            100%
Pedagogisk medarbeider             Rita Helene Andersen                100%
Pedagogisk medarbeider             Caroline Jacobsen                         80%
Pedagogisk medarbeider             Ronja Maria Mathisen                  30%

Kokk
Ronja Maria Mathisen 20%

Daglig leder
Katrine Langgård

Vårt arbeidsdokument

Vi arbeider for å bli en verdistyrt barnehage. Dette betyr i praksis at vi jobber oss igjennom alle verdier, rutiner, pedagogikk, arbeidsmetoder og arrangementer vi har, slik at alle skal vite hva som kan forventes av oss i denne barnehagen. Målet er at vi skal unngå at barnehagetilbudet vi gir er personavhengig. Alle barn og foreldre skal få det samme tilbudet, uavhengig av hvem som er på jobb, og det skal synes fysisk hva vi jobber med og står for både på avdeling og ellers i barnehagen.

Dette er en stor jobb, og vi har et langtidsperspektiv for å komme i mål. Vi har jobbet målbevisst med dette i flere år, og vi fortsetter også neste år. Vi ser en god effekt av denne jobbingen, noe som motiverer for videre arbeid.

I år skal vi:
• lage standarder på rutiner og innhold for å unngå forskjellsbehandling/ kvalitetssikre tilbudet vårt, slik at det ikke er personavhengig
• lage oversikt for hva de ulike aldersgruppene skal igjennom/ oppleve/ erfare på hvert fagområde. I år skal vi lage en plan for «Kropp, bevegelse, mat og helse» og «Etikk, religion og filosofi»
• implementere språkplanen vår
• øke IKT kompetansen i personalgruppa, og lage en plan for IKT arbeidet vårt
• fortsette med implementering av rammeplanen: «barnehagens verdigrunnlag» og «barnehagens formål og innhold»

I tillegg skal vi jobbe med:

Rammeplanen
Fra 1.august 2017 kom det en ny Rammeplan. Denne erstatter den forrige Rammeplanen fra mars 2006, og er vårt nye styringsdokument. Denne Rammeplanen er kortere enn den gamle, og noe er uforandret, men det meste er nytt og det er mye å sette seg inn i. Denne gangen er Rammeplanen skrevet som en forskrift, og er mye strammere i språket, noe som medfører at vi må tolke og finne meninger og teorier i teksten selv, i motsetning til den forrige Rammeplanen som var mer utførlig og skrevet mer som en lærebok. Det vil heller ikke bli laget nye temahefter til fagområdene for denne Rammeplanen. 

Vi har deltatt på to ulike konferanser, og en etterutdanning om implementering av den nye Rammeplanen, og vil bruke disse som utgangspunkt når vi nå starter dette arbeidet. Det ble sagt at vi måtte regne med at det ville ta i alle fall tre år å gjennomføre denne implementeringen, og det er dette tidsaspektet vi planlegger ut ifra. 

I år vil vi jobbe med verdigrunnlaget i Rammeplanen.

Tidsplan
I avsnittene over sier vi noe om hva vi skal jobbe med dette barnehageåret, men vi sier ikke noe om hvordan og når. Dette blir planlagt på egne plandager for de pedagogiske lederne.  Der lager vi detaljerte planer, satt opp på en tidslinje i forhold til den tiden vi har til rådighet på møter, plandager og plantid. På plandagen til de pedagogiske lederne rundt nyttår evalueres og justeres planene ut ifra hvordan foregående halvår har vært, og hva vi har fått gjennomført av det vi har planlagt.

Kalender 2020/2021

27.juli                           Første dag etter ferien
1.august                       Start innkjøring nye barn
13.august                     Plandag/ felles med kommunen
7.september               Personalmøte
21.september             Foreldremøte Solstrålene
23. september            Foreldremøte Skogstrolla
5.oktober                     Personalmøte
23.oktober                  Høstsuppe/ FN dagen (24.oktober)
13.november              Plandag
7.desember                 Personalmøte
4.desember                 Nissefest
11.desember               Lucia (13.desember)
15.desember               Julemiddag
4.januar                       Plandag
1.februar                     Personalmøte
5.februar                     Samefolkets dag (6.februar)
19.februar                   Kongens bursdag (21.februar)
12.mars                        Karneval
15.mars                        Plandag
26.april                         Påskefrokost
12.april                         Personalmøte
12.mai                           17.mai feiring
14.mai                           Plandag
7.juni                             Personalmøte
16.juni                           Sommerfest
9.juli                              Siste dag før ferien
2.august                       Første dag etter ferien