Del 3

Vårt arbeidsdokument

Ansatte

Skogstrolla
Pedagogisk leder                            Hilde Dahl                                    100%
Pedagogisk leder                            Hege Weel                                    100%
Fagarbeider                                     Marita Rognli Korneliussen      100%
Fagarbeider                                     Alexandra Marie Mikkelsen       80%
Pedagogisk medarbeider            Guro Dystebakken Tollefsrød   100%
Fagarbeider                                     Ronja Maria Mathisen                 50%

Solstrålene
Pedagogisk leder                            Kristine Marie Willadsen          100%
Pedagogisk leder                            Marte Olsen                                  100%
Pedagogisk leder                            Frida Skovdahl Hovland            100%
Pedagogisk medarbeider             Rita Helene Andersen                100%
Pedagogisk medarbeider             Caroline Jacobsen                         80%
Fagarbeider                                     Ronja Maria Mathisen                  30%

Kokk
Ronja Maria Mathisen 20%

Daglig leder
Katrine Langgård

Vårt arbeidsdokument

I år skal vi:
• å lage en plan for hva de ulike aldersgruppene skal gjennom/oppleve/ erfare på fagområdet «Kropp, bevegelse, mat og helse» og «Etikk, religion og filosofi»
• å øke IKT kompetansen i personalgruppa, og lage en plan for IKT arbeidet vårt
• å implementere endringer i barnehageloven/ ny mobbelov

Disse punktene gir en oversikt over hva vi skal jobbe med dette barnehageåret, men de sier ikke noe om hvordan og når. Dette blir planlagt på egne plandager for de pedagogiske lederne, der vi lager detaljerte planer og setter disse opp på en tidslinje i forhold til den tiden vi har til rådighet på møter, plandager og plantid. På pedagogenes plandager rundt nyttår evalueres og justeres planene ut ifra hvordan foregående halvår har vært, og hva vi har fått gjennomført av det vi har planlagt.

Kalender 2021/2022

02.august           Første dag etter ferien
02.august           Oppstart innkjøring nye barn
16.august           Plandag
6.september     Personalmøte
21.september   Foreldremøte Solstrålene
23. september  Foreldremøte Skogstrolla
4.oktober          Personalmøte
22.oktober        Høstsuppe/ FN dagen (24.oktober)
17.november   Plandag
6.desember      Personalmøte
3.desember      Nissefest
13.desember    Lucia
15.desember    Julemiddag
3.januar            Plandag
4.februar          Samefolkets dag (6.februar)
7.februar          Personalmøte
21.februar        Kongens bursdag 
11.mars             Karneval
14.mars             Plandag
4.april               Personalmøte
8.april               Påskefrokost
16.mai               17.mai feiring
27.mai               Plandag
13.juni               Personalmøte
16.juni               Sommerfest
8.juli                  Siste dag før ferien
1.august           Første dag etter ferien