AVDELING SOLSTRÅLENE

Solstrålene er en avdeling med 16 barn i alderen 0-3 år. Vår arbeidsmetode er prosjektbasert med utgangspunkt i barns spor. Dette krever at personalet er oppriktig interessert i hva barna er opptatt av, og at vi må være tett på med aktiv tilstedeværelse for å få øye på alle sporene som kan fanges opp. Vi har ulike prosjekter gjennom året, men sørger for at satsningsområdene våre, uteliv, kosthold og dyr, gjennomsyrer det vi gjør i prosjektene. Vårt fokus er å se hvert enkelt barn, alle skal bli sett og hørt. Vi er en barnehage som legger stor vekt på språkarbeidet. Vi bruker et anerkjennende språk, og viser hverandre respekt i måten vi er sammen på. Barna blir lest for flere ganger ukentlig med dialogisk lesing som metode.

 

I hverdagen vår er vi mye utendørs. gjerne både på formiddagen og ettermiddagen. Når været tillater det, spiser vi også lunsjen vår ute. Da samles vi i gapahuken, i bålhytta eller ved et av langbordene. Ved behov går vi inn med barna som trenger det. Vi legger stor innsats i utelivet, og har mange gjøremål på gården. Flere ganger i uken besøker vi dyra, en katt, høner og en gris, og gir dem mat, kos og stell. Barnehagen har katt, gris og høner. Vi har en kjøkkenhage der vi dyrker frem grønnsaker, bær og urter, og her er barna med hele veien fra «jord til bord». Vi sår, vanner, luker, gjødsler med kompost, høster inn vekster, lager mat og spiser det vi dyrker.

 

Det er mye som skjer på gården gjennom året, og gårdsdrifta følges tett, spesielt under våronn, skur- og høstonn. Da er vi på tur og følger med på alt som skjer på jordene omkring barnehagen.

Turene våre tilpasser vi etter vær og dagsform. Noen ganger stopper vi opp og finner noe interessant underveis, mens andre ganger går vi hele veien til skogen. I skogen har vi en naturlekeplass og en bålhytte. Alt vi gjør foregår som regel gruppevis, fordi vi har erfart at dette skaper bedre harmoni og trivsel i barnegruppene. Vi deler når vi er hos dyra, på tur, leker, har prosjektarbeid, forming, matlaging, osv. Når vi deler oss i grupper tilpasser vi gruppene etter barnas behov.

 

Ved månedsskifte sender vi ut månedsplan til alle foresatte via MyKid. Denne inneholder en kalenderdel med oversikt over hva vi skal jobbe med fremover, og et tilbakeblikk over hva vi har gjort. Meldinger til foresatte, bilder, og annen info sender også via Mykid. I kalenderen på Mykid legges meny og alle viktige datoer ut.

 

Dagsrytmen på Solstrålene

 

06.45 – 08.00     Lek inne/ ute
07.30- 08.15       Frokost
08.15                   Lek/ prosjektarbeid/ besøke dyra
09.30                   Går på tur
Ca 10.00              Lunsj
10.45                   Sovetid. Vi tilpasser sovetiden etter barnas behov, og legger dem til ulike tider

13.00- 14.30        Fruktmåltid
13.30- 16.45        Lek inne/ ute