Velkommen Til Oss!


Små Spirer Gårdsbarnehage ble startet opp 31.juli 2006, på gården Aker i Råde. Her er vi en gjeng med små og store spirer som holder hus i en ombygd korntørke i det vi synes er idylliske omgivelser midt ute på et jorde. Vi består av to avdelinger, Solstrålene og Skogstrolla.


Som grunnlag for profilen vår ligger kosthold, dyr og uteliv. Disse er en del av dagliglivet vårt, i tillegg til vi har et gårdshjul, der vi følger gårdsdrifta gjennom året.

Kosthold er viktig for oss her i barnehagen. Vi serverer alle måltidene i barnehagen, og har varm lunsj hver dag. Varmlunsjen lages av personalet, som også baker brød og gjør klar de andre måltidene. Vi serverer grønt som tilbehør til alle måltider. Vi dyrker våre egne grønnsaker i grønnsakhagen og i drivhuset, høster bær fra egne bærbusker og plukker egg hos hønene.


Det er avdelingenes ansvar å ta vare på dyra. Dyrene skal ha mat, egg skal plukkes, det skal koses og vi må se til at alle dyra har det bra. Har grisene nok halm, bør vi bytte strø hos hønene, er vannet bra hos fiskene og hvordan står det til med kattene? Gjennom denne kontakten med dyra mener vi at barna utvikler både empati, ansvarsfølelse og forståelse for naturen, kretsløpet og etikk i matproduksjonen.

Hvor mange dyr, og hva slags dyr vi har kan variere fra år til år. Men dyra er alltid med oss i planene og i hverdagen vår.


Det å være ute og få gode opplevelser mener vi er en god verdi. Vi vil være mye ute med barna, og la de få positive opplevelser med og i naturen rundt oss. Vi går mye på tur, både faste og spontane turer, der veien er like viktig som målet. Vi har en fast turplass med grillhytte, utekjøkken og utedo, der alt ligger til rette for gode uteopplevelser. Hjemme på gården er uteområdet tilrettelagt med grillhytte, og et variert lekeområde.

Visjonen vår er: Små Spirer Gårdsbarnehage- der barn blomstrer!

Den bygger på menneskesynet vårt som er RESPEKT. Dette menneskesynet skal gjennomsyre alle holdninger, valg, alt samspill og språket vårt, og vi jobber for at du som besøker barnehagen skal kunne gjenkjenne dette i måten vi gjør barnehage på.


Vi som jobber her er stolte av barnehagen vår, og alle de flotte barna vi har her! Vi synes barn er gøy, og jobber hver dag for å oppfylle visjonen vår, slik at de barna som er her opplever trygget, mestring og fylles med gode opplevelser.

For utfyllende opplysninger, gå inn på Årsplanen vår. Der står alt du trenger å vite om oss, og litt til!


Hilsen fra
Katrine Langgård
Daglig leder