AVDELING SKOGSTROLLA

 

Skogstrolla er en avdeling med barn i alderen 2-6 år. I tillegg til å jobbe prosjektbasert og følge barns spor, er vi opptatt av gode opplevelser ute. Vi har flere steder å gå til, og hvor vi går kommer an på ønskene fra barna, barnas spor og barnas behov. De stedene vi oftest er «Eventyrbua» og «Klatreskogen». I «Eventyrbua» har vi blant annet en grillhytte med muligheter for å varme oss og ha inne aktiviteter, og en naturlekeplass. I «Klatreskogen» er det et variert terreng med høye «fjell» å bestige, spennende tjern med mystikk, og utfordrende stubber å hoppe fra. Den gruppen som er igjen i barnehagen jobber med prosjekter, matlaging, og med å gi omsorg, stell og kos til dyrene dette kaller vi gårdsuke på Skogstrolla. Vi har annenhver uke «skogsuke» og «gårdsuke». Siden vi har et stort aldersspenn på avdelingen er vi delt i to hovedgrupper: 4-5 årsgruppe og 2-3 årsgruppe. Disse deles igjen i mindre grupper, som vi varierer. Skoleklubben vil ha faste dager/tider hvor de er alene, og har skoleforberedende aktiviteter.

 

Vi er samlet felles på yttersidene av dagen. Vi arbeider mye med de samme hovedtemaene, det kan komme til utrykk forskjellig på hver gruppe, da dette skal drives av barns spor og medvirkning. Selv om vi er delt store deler av dagen er vi en avdeling som samarbeider og alle voksne skal kjenne alle barna. Vi legger til rette for naturlig progresjon. Barna skal oppleve en naturlig balanse mellom mestring og utfordringer i sin hverdag hos oss. For eksempel kan de eldste barna ha behov for lengre tur og mer fysiske utfordringer, mens for de yngste kan veien være målet, de kan være veldig fornøyde med å gå ned til bekken eller kortere, og andre ganger kommer vi oss frem til skogen. De yngste trenger den første tiden til å bli kjent med ny avdeling, nye voksne og en ny hverdag. Det kan være ulikt hvordan barna bruker den tiden, og det viktigste for oss er at barna opplever trygghet, tillit, mestring og dette skal de få gjøre i sitt tempo slik at det kan gi mersmak. Vårt ansvar er å tilpasse gruppene, aktivitetene og hverdagen for barna slik at de får en trygg og god tid på Skogstrolla.

 

Dagsrytme på Skogstrolla

 

06.45 – 07.15          Lek på avdelingen
07.15 – 08.30          Frokost
08.00                        Vi begynner å gå ut med de som har spist

08.30 – 10.30          Planlagte aktiviteter/ går på tur

10.30                        Lunsj
13.30 – 14.00           Frukt
14.00                        Turgruppa tilbake
14.00- 16.45            Lek inne/ ute