Fagarbeider
Caroline Jacobsen
Fagarbeider
Alexandra Marie Mikkelsen
Fagarbeider
Ronja Maria Mathisen
Pedagogisk leder Solstrålene
Frida Skovdahl Hovland
Pedagogisk leder Solstrålene
Kristine Marie Willadsen
Pedagogisk medarbeider
Martha Winther Strømnes
Pedagogisk medarbeider
Rita Helene Andersen
Pedagogisk leder Skogstrolla
Hilde Dahl
Pedagogisk leder Skogstrolla
Marte Olsen
Barnehagelektor/ pedagogisk leder Skogstrolla
Trine Ullestad Rosnæs
Daglig leder
Katrine Langgård
Pedagogisk medarbeider
Guro Dystebakken Tollefsrød
Fagarbeider
Marita Rognli Korneliussen

Guro
Guro
Pedagogisk medarbeider
Kristine
Kristine
Pedagogisk leder
Katrine Langgård
Katrine Langgård
Daglig leder