Avdeling Skogstrollene

Skogstrollene er en avdeling med barn i alderen 3 – 6 år. I tillegg til å jobbe prosjektbasert og følge barns spor, er vi opptatt av gode opplevelse ute. Vi har derfor valgt å alltid ha en barnegruppe i skogen. Vi har delt barnegruppen i tre, så hver gruppe deler på å være en uke ,tirsdag– fredag, i skogen om gangen. I skogen har vi grillhytta med muligheter for å varme seg, og en uteplass til å lage mat på. De to gjenværende gruppene jobber henholdsvis med dyr og prosjekt som tema. Mandag, onsdag og annenhver fredag har Skogstrolla ansvar for dyrene. Da steller, mater og koser vi med dyrene, og gjør eventuelt annet forefallende arbeid på gården. De gruppene som ikke har skogsuke, har turdager tirsdag og torsdag.

Dagsrytme på Skogstrollene
Lek på avdelingen 06.30 – 07.30
Frokost mellom 7.30 – 8.30
Lek inne eller påkledning 8.30 – 9.30
Aktivitet eller tur 9.30
Lunsj ca 10.30 – 11.00
Frukt ca 13.30
Turgruppa tilbake ca 14.00
Lek inne/ ute 14.00- 17.00