Del 1

Praktisk informasjon fra A til Å

 

Bleier
Barn som bruker bleier må ha dette med til barnehagen. Når det er ca 5 bleier igjen, får dere beskjed gjennom My Kid om å ta med flere.

Foreldreundersøkelse
I november hvert år sender vi ut en foreldreundersøkelse, i regi av Utdanningsdirektoratet, til alle foreldrene i barnehagen. Deres tilbakemeldinger er sterkt ønsket, og vi tar med oss disse når vi starter jobben med neste års Årsplan i mars. Dere er herved sterkt oppfordret til å fylle den ut, og bruke denne direkte påvirkningsmuligheten foreldreundersøkelsen gir dere.

Bursdager
Når et barn har bursdag vil vi at barnet skal være i fokus. Vi henger ut flagg og «bursdagskasse»- med bilde av bursdagsbarnet i, ved inngangen til avdelingen. Barnet lager sin egen krone, og får velge noe ekstra å spise til fruktmåltidet. Barna kan her velge mellom fruktsalat med vaniljeyoghurt, banan is, grove vafler eller bær. I tillegg har vi en bursdagssamling for barnet på avdelingen, med barnet i sentrum. Her er det litt ulikt hvordan de gjør det på avdelingene, men fokuset er på barnet.

Dugnad
Vi har ingen tradisjon for årlige dugnader, men forbeholder oss retten til å innkalle ved behov/ gjennomføring av prosjekter.

Faste markeringer
Vi har også noen faste markeringer gjennom året:
24.oktober Høstsuppe/ FN dagen
Desember Nissefest, Lucia og julemiddag
06.februar Samenes dag
21.februar Kong Harald har bursdag
Uke 10 Karneval
Fredag før påske Påskefrokost
Mai 17.mai feiring
Uke 24 Sommerfest

Ferie/ fri
Barnehagen er stengt i uke 28+29+30, julaften, nyttårsaften, 5 planleggingsdager og alle bevegelige helligdager. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl 12.00.

Foreldrebetaling
Foreldrebetaling er satt til makspris, som er 3135 kr pr mnd, men kan endres i samarbeid og forståelse med en enstemmig foreldregruppe. Betaling for kost, 450 kr, kommer i tillegg, kostpengene følger selvkostprinsippet. Faktura blir utsendt på e-post og innbetalingsfrist er den 10 hver måned. Trenger dere utsettelse, annen innbetalingsdato eller det skjer andre uforutsette hendelse, ta direkte kontakt med daglig leder. Priser justeres årlig i henhold til statsbudsjettet. 

Prisliste
Hel plass 3230 kr
80% plass (88% betaling) 2842,50 kr
Matpenger kommer i tillegg
Hel plass 450 kr
80% plass 450 kr
Søskenmoderasjonen er minus 30% på første søsken og minus 50% på den/de neste. Vi her i Små Spirer Gårdsbarnehage tilbyr ikke plasser under 80%.

Familier med en samlet årlig bruttoinntekt på til sammen 566.100 kr kan søke om redusert foreldrebetaling. Se Råde kommunes hjemmeside:

Info om ordningen:
https://www.rade.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/barnehage/barnehage-soknad-om-reduksjon-av-foreldrebetaling/ 

Søknadsskjema:
https://www.rade.kommune.no/_f/p1/i6e6a6971-aaf9-479b-a72b-9dc2594d686a/barnehage-soknad-om-reduksjon-av-foreldrebetaling.pdf

Foreldre/ foresatte samarbeid/ info/ forventninger/ avklaringer
Det formelle foreldre/ foresatte samarbeidet blir ivaretatt av Samarbeidsutvalget/ SU i barnehagen. Her sitter eier/ daglig leder, en representant fra de ansatte og en forelder/ foresatt fra hver avdeling. Utvalget har mellom 2 og 4 møter i året, og er et fora der dere som foreldre/ foresatte kan ta opp saker dere er opptatt av, vil endre på, komme med innspill til etc. Dette gjør dere gjennom å ta opp saker med foreldrerepresentantene deres, som tar det videre til utvalget. Foreldrerepresentantene velges på foreldremøtet.

Vi har ulike måter å informere dere på, men hoveddelen av informasjon sendes ut gjennom plattformen «MyKid». Her sender vi ut praktisk informasjon fra daglig leder, glimt/ info og månedsplaner fra avdelingene og innkallinger og referater fra SU møtene.

Som foreldre/ foresatte har vi et sett av forventninger til dere, akkurat som vi regner med at dere har til oss. Vi mener det er viktig at disse forventningene uttrykkes, for å unngå misforståelser og konflikter. 

Våre forventinger til dere er:
• At barna har det de trenger på plassen sin av klær og skiftetøy, se punktet klær
• At dere leser det vi sender ut av informasjon, både praktisk og dokumentasjon av det vi driver med, og følger opp dette
• At dere gir beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen, både ved sykdom og fri
• At dere holder syke barn hjemme
• At dere tar opp det dere tenker på direkte med oss. Det er vi som kan gjøre noe med det!
• At dere vet at vi alltid har barnets beste i tankene, også i de situasjonene som er vanskelige, og der dere ikke nødvendigvis er enige i valgene våre 

Foreldresamtaler
Dere får tilbud om to foreldresamtaler i løpet av året, en første halvår, og en andre halvår. En av foreldresamtalene er obligatoriske.

Foreldremøter
Vi har foreldremøte rundt september. Her får dere relevant informasjon, kan ta opp ting dere lurer på, og det velges en SU representant. 

Fotografering
Vi har fotografering i barnehagen i løpet av våren. Da kommer “Utestemme” hit, og tar både gruppe, enkelt og søskenbiler. Bildene blir tatt “i farta” med håndholdte kameraer, noe vi har veldig gode erfaringer med. Bildene er digitale, og dere får tildelt en kode, slik at dere kan logge dere inn å se på, og bestille bilder selv. Bildene blir tatt ute, så tenk på dette når dere bestemmer dere for hva barna skal ha på seg. Vi vil også presisere at vi ikke kan ta ansvar for at klærne er flekkfrie, og håret perfekt, når bildene tas. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å få fine bilder, men vil at dere skal tenke på at dette er barnehagebilder, der det skal tas bilder av mange barn, pluss søskenbilder, og ikke studiobilder. Vi vil ha gjenkjennelige bilder, som speiler barnehagehverdagen vår. Vi garanterer heller ikke for at alle barn blir tatt bilder av. Her går barnas beste først, så dersom et barn gråter, ikke vil eller er tydelig utilpass, tvinger vi det ikke.

Garderoben
Det er viktig at dere holder orden i garderoben! Dette letter både vår og renholdspersonalets jobb, og hjelper dere til å holde oversikt over hva som finnes og hva som trengs på plassen. Når dere forlater plassen for dagen skal sko/ støvler/ dresser være tatt opp fra gulvet, slik at renholdspersonalet kommer til under plassene. Hver fredag rengjøres plassene, dersom de er ryddet. Ved oppstart får alle nye barn utlevert en stoffpose som skal henge på plassen, og denne brukes til å sende hjem vått/ møkkete tøy i. Posen brukes gjennom hele barnehagetiden.

Hente
Når barnet blir hentet vil vi gjerne fortelle dere litt om dagen, og om hva barnet har opplevd. Vi har forståelse for at ikke alle har tid og mulighet til dette hver dag, men forventer uansett at dere gir beskjed om at barnet er hentet, og at dere er innom plassen for å få en oversikt over evnt våte klær som skal hjem, påfyll av skiftetøy, beskjeder etc. 

Høytider
Her i barnehagen har vi til nå markert høytidene jul og påske. I Rammeplanen står det at barna skal bli kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen, og per nå er det bare kristendommen som er representert. Har vi andre religioner og livssyn, representert i barnehagen, som vi ikke vet om, gi oss beskjed!

Vi markerer i år:
Jul
• Nissefest
• Lucia
• Julemiddag
Påske
• Påskefrokost

Kjernetid
Vi har kjernetid mellom 09.30 og 14.00. Dette innebærer at de planlagte aktivitetene og oppleggene våre foregår i dette tidsrommet. De som skal på tur går samlet fra barnehagen kl 09.30. Det er derfor viktig at dere gir beskjed dersom dere kommer senere. Har gruppa gått før dere kommer, må barna leveres på turstedet. Skogsgruppa på Skogstrolla er ikke tilbake i barnehagen før ca 14, og barn som er med der, må hentes i skogen dersom de hentes før.

Klær
Vi er en barnehage som er mye ute både på tur og ellers i barnehage-hverdagen, og dette stiller ekstra krav til foresatte, og deres oppfølging på klesfronten. Dette gjelder spesielt i den kalde og våte årstiden. Da er vi helt avhengige av at barna har nok og riktige klær, samt nok skift på plassen, slik at vi kan være ute store deler av dagen, samtidig som barna holder seg varme og tørre. Et annet aspekt er barna og deres selvfølelse, når de står der uten det de trenger, og vi ikke får gått ut, og alle får med seg det som skjer. Selvfølgelig kan dette skje, men ved gjentagende hendelser vil vi kalle dere inn til en samtale, for å snakke om hvordan / hva som skal til for å løse situasjonen. Vi vil ved enhver slik hendelse uansett gjøre alt vi kan for at barnet ikke skal oppleve dette som ubehagelig, da det er foresattes ansvar at alt er i orden, og barnet ikke har noen mulighet til å påvirke dette. Når det mangler tøy vil vi sende dere en tekstmelding fra My Kid/ ringe, og dersom vi ikke finner en alternativ løsning må dere sørge for at de manglende klærne blir levert i barnehagen så fort som mulig.

Så hva betyr dette for dere i praksis? Vi har delt opp kleslisten i årstider og vi begynner innerst:

Dette trenger barna høst/vår
• Ullundertøy, ullsokker
• 2 sett tykk ull, bukse/ genser og/ eller fleectøy, jakke/ genser/ bukse
• Overtrekks dress/ bukse+ jakke
• 2 sett regntøy
• 2 sett regnvotter med fòr
• Hals
• Vanter
• Luer
• Joggesko/ overgangssko
• Gummistøvler

Innhold som skal være i skiftekurven hos Solstrålene høst/ vår
1 bukse
1 genser
2 par sokker
2 sett undertøy
2 body/ t- skjorte
2 strømpebukser

Innhold som skal være i skiftekurven hos Skogstrolla høst/ vår
2 bukser
2 gensere
2 par sokker
2 sett undertøy
1 t- skjorte
1 strømpebukse

Dette trenger barna vinter
• Ullundertøy, genser/ bukse/ sokker
• 2 sett tykk ull, genser/ bukse og/ eller fleece sett, genser/ bukse
• Ullsokker, tykke
• 2 par med votter
• 2 par regnvotter med fòr
• Vinterlue som beskytter godt.
• Hals/ balaklava
• Cherrox
• Vintersko

Tips!

• Tenk komfort når du sender barnet i barnehagen, å unngå klær som reduserer bevegeligheten. Tenk på hva du synes er behagelig å ha på! På vinteren vil vi at barna har på seg ulltøy når de kommer. Da er det enklere å kle på når vi skal ut, og så er det jo helt nydelig å gå i bare stilongsen!

• Pass på at vinterdressen er romslig og lett å bevege seg i, samtidig som det er plass til nok tøy under på kalde dager. 

• Dyrt er ikke alltid best! Følg med på tester av barneklær og sko. De dukker alltid opp i forbindelse med oppstart av barnehage og skole.

• Følg med på tilbud og kampanjer på sko og klær. Disse dukker også alltid opp, i takt med at sesongene skifter, og her kan det være mange penger å spare.

• Spør oss om det er noe du lurer på! Listen vår er hverken uttømmende eller fasit. 

Innhold som skal være i skiftekurven hos Solstrålene vinter
2 sett med ull body/ genser/ stilongs/ strømpebukse
2 sett sokker

Innhold som skal være i skiftekurven/ sekken hos Skogstrolla vinter
2 sett med ull genser/ strømpebukse
2 sett tynne ullsokker
2 sett undertøy

Ett sett legges i skiftekurven, ett sett skal i sekken.

På vinteren vil vi at barna kommer i ull på morgenen!

Dette trenger barna sommer
• Shorts/ t- skjorte/ genser/ bukse/ sokker
• 2 sett regntøy
• Solhatt/ caps/ sommerlue
• Sandaler
• Sko, joggesko/ småsko
• Regntøy
• Gummistøvler
• Solkrem

Innhold som skal være i skiftekurven hos Solstrålene sommer
1 t- skjorte
1 genser
1 bukse
1 shorts
2 bodyer
2 sokker
1 strømpebukse

Innhold som skal være i skiftekurven/ sekken hos Skogstrolla sommer
1 t- skjorte
1 genser
1 bukse
1 shorts
2 undertøy
2 sokker

Vi skjønner at dette kan se voldsomt ut, men dette er faktisk arbeidsklærne til barna deres! Ofte forandrer også været seg i løpet av dagen, og det er da viktig at vi har det vi trenger for å justere påkledningen etter været. Det er også viktig med nok skift, se “dette trenger barnet” liste over innhold i skiftekurv. På fredag må alle ta med skifteboks og/ eller kurver hjem for påfyll/ gjennomgang. Daglig leder sender ut kleslister på e-post i forkant av hver årstid, slik at alle vet hva som forventes av tøy.

Levere
Å levere fra seg det mest dyrebare man har kan oppleves som vanskelig for mange, noe vi har stor forståelse for. Det er ikke lett å gå ifra et barn som gråter, samtidig opplever vi at jo mer usikker og utydelige foreldrene er ved levering, jo mer opprivende oppleves avskjeden for barnet. I de tilfellene der foreldrene er utydelige ved levering, sier hadet mange ganger, men ikke går, er nølende og usikre i avskjeden eller er på gråten oppfatter barnet denne usikkerheten, og den overføres dermed til barnet. Det barnet oppfatter er da at dette ikke er trygt, her vil jeg ikke være, mamma/ pappa vil ikke at jeg skal være her, og stoler ikke på de som er her. Disse følelsene er det ikke barnet som skal romme, de er det vi voksne som har ansvar for. Synes du det er vanskelig med levering, snakk med oss. 

Vi har mange gode strategier for å gjøre leveringen god, men er avhengig av at dere som foreldre er tydelige. Her gjelder det faktisk å late som! Framsnakk barnehagen og de som jobber der, vis med all tydelighet ovenfor barnet at her skal det være. Og så er det er helt greit å stå utenfor døra til barnet slutter å gråte, det er helt greit å be oss om å ringe for å fortelle hvordan det går og det er helt greit visst du må gråte litt- men gjør det i bilen!

Det er også en ufravikelig regel at dere må gi beskjed til en av de som er på jobb, om at barnet er levert.

Miljø
Vi har fokus på miljø, kildesortering, bærekraft og matsvinn. Vi ønsker blant annet å bruke så lite papir vi klarer, og bruker derfor e-post og kommunikasjon/dokumentasjon gjennom «MyKid». Vi komposterer og kildesorterer papir, plast, glass og metall. Vi har en strategi for matsvinn. Vi bruker gjenbruksmaterialer der vi kan, og har fokus på å holde forbruket nede, bland annet ved å reparere der vi kan, i stedet for å kjøpe nytt. Når vi er ute i naturen tar vi alltid med oss søpla hjem, både vår egen og den vi finner på veien, og snakker om forsøpling i naturen og konsekvensene av denne.

Mobilbruk
Vi vil at mobilen skal ligge i bilen ved levering og henting, og at eventuelle samtaler avsluttes før du går ut av bilen. Det at du kommer er noe av det viktigste som skjer i løpet av dagen, og barnet både trenger, og fortjener din fulle oppmerksomhet. Vi opplever det som svært forstyrrende at foresatte har private samtaler i fellesområdene, og ber om forståelse for at vi «freder» denne stunden på dagen. 

Opplysninger til barnehagen
Etter at dere har takket ja til plass vil dere motta et velkommen brev, barnehagens årsplan og et skjema som heter «Opplysninger til barnehagen». Det er her vi innhenter alle praktiske opplysninger vi trenger, og det er derfor viktig at dere fyller ut skjema grundig. I tillegg til alle praktiske opplysninger har vi satt opp et punkt med mor/ fars utdanning/ jobb/ hobby/ interesser. Dette fordi vi ønsker å involvere dere som foreldre/ foresatte mer i prosjektene våre, og dette er enklere når vi får oversikt over den kompetansen som finnes i foreldregruppa.

Oppsigelse
Oppsigelse må leveres skriftlig. Oppsigelsesfristen er på 2 mnd, regnet fra den 1 i påfølgende mnd. Man kan ikke ha oppsigelsestiden i månedene juni og juli og skal barnet slutte ved barnehageårets slutt må oppsigelsen være levert innen 1. mars. Har man akseptert tilbud om barnehageplass fra 1. august, kan plassen sies opp tidligst 1. august i samme kalenderår.

Overgang barnehage/ skole
Det siste året i barnehagen begynner skolestarterne våre i Skoleklubben. Dette er noe vi opplever at barna både ser frem til, og begynner å bli klare for. Overgangen fra barnehage til skole kan ofte virke stor for barna, og Skoleklubben skal bidra til at denne overgangen blir mindre. Målet vårt er at barna skal glede seg til skolestart! Vi har fokus på at barna skal bli selvstendige, mestre og utvikle en god selvfølelse. Vi jobber med å vekke en interesse for skoleforberedende aktiviteter som bokstaver, tall etc. Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv, kunne ta kontakt med voksne og barn på en god måte, og kunne samarbeide. 

Råde kommune har utarbeidet en fast rutine mellom barnehage og skole, som alle skoler og barnehager i kommunen følger.

Overgang fra Solstrålene til Skogstrolla
Vi er opptatt av å ha gode overganger, og er i kontinuerlig prosess for å gjøre disse så gode som mulig. Vi har gode erfaringer med å starte forberedelsene til overgangen i god tid før nytt barnehageår, og starter opp prosessen i slutten av mai, begynnelsen av juni. Vi starter med at de av personalet på Skogstrolla som skal ta imot Solstrålebarna hospiterer hos Solstrålene. Dette gjør de i noen timer av gangen over en periode, for at Solstrålebarna skal bli kjent med dem på «hjemmebane». Parallelt med dette henger Solstrålene opp bilder av personalet fra Skogstrolla på avdelingen, og snakker om dem i samlinger, og ellers i hverdagssituasjoner der det passer. Solstrålebarna inviteres samtidig over på Skogstrolla på spontanbesøk for å leke, og å være med i samlinger. Dette tas i barnas tempo, etter hvert som de er klare. Når relasjonen mellom Skogstrollpersonalet og Solstrålebarna er etablert starter vi opp med turer, der Skogstrollpersonalet tar med Solstrålebarna på tur. Dette fortsetter vi med ut barnehageåret, og vi opplever at dette er en metode som fungerer bra, og gir barna en trygg og god overgang. Vår er faring er at overgangen er størst for de foresatte, siden de ikke er like godt forberedte på hva overgangen betyr for dem. Skogstrolla er dobbelt så mange barn som Solstrålene, men har like mange voksne. Organiseringen, tempoet og oppfølgingen er derfor veldig annerledes enn den er på Solstrålene. Forventingene til oppfølging fra foresatte er også høyere. Vi arrangerer derfor et foreldremøte i mai/ juni for de foresatte som har barn som skal over på ny avdeling, der vi informerer om overgangsrutiner og avklarer forventinger både fra avdelingen til foresatte, og motsatt. 

Plandager
Vi har 5 plandager i løpet av året. Da er barnehagen stengt. Vi har valgt å spre disse plandagene ut over hele året, for å få kontinuitet i den pedagogiske jobbingen vår. Der vi får det til legger vi plandagen samtidig med skolene sine. Plandagene står oppført i kalenderen bakerst i denne Årsplanen, og det kan være lurt å legge de inn i kalenderen med en gang.

Soving
Dere må ha med sovevogn i barnehagen, som enten kan stå her fast, eller dere tar med fram og tilbake. Oppi vognen må dere ha et innhold som passer til årstidene. Vi har satt opp et forslag:

Hele året: Seler, fluenetting, noe godt å ligge på, for eksempel skinn
Vinter: Pose egna for kulde
Sommer: Teppe, eventuelt lett dyne

Som hovedregel legger de barna som skal sove seg etter lunsj, mellom 11 og 11.30. Denne rutinen er det ikke alle barn som har når de begynner, men vi vet av erfaring at de fort kommer inn i denne rytmen. Det er noe helt annet 

å være i barnehagen enn hjemme, så når lunsjen er inntatt er de fleste klare for å legge seg. Vi har en tavle i garderoben der vi skriver opp hvor mye de sover, slik at dere til enhver tid har oversikt over dette. 

Barn som har behov for flere lurer i løpet av dagen får selvfølgelig det, og vi tilrettelegger for hvert barn etter deres behov. Barna sover under tilsyn. 

Når barna trapper ned på soving er det denne personen som vekker og følger opp sovingen. Når det gjelder nedtrapping og soveslutt oppfordrer vi dere til å ha en dialog med oss, siden det er vi som ser hvordan dette påvirker barnet. Det kan også være forskjell på hva barnet trenger av søvn 

når det er hjemme og når det er i barnehagen. Vi har ingen regel på når barna er for store til å sove, og barna kan fortsette å sove selv om de går over til Skogstrolla.

Sykdom
Sykdom er uunngåelig i en barnehage, men vi jobber kontinuerlig med rutiner for å begrense smitte så godt vi kan. Et av de viktigste tiltakene vi har på forebygging er håndvask. Både barn og foresatte skal foreta en grundig håndvask før barnet leveres på avdeling om morgenen. Foresatte kan også bruke desinfiseringen som henger ved inngangen, men vi vil at barna skal gjennomføre håndvask. Ellers skal barn og ansatte i barnehagen vaske hendene før de spiser, lager mat og etter toalettbesøk. Personalet skal i tillegg vaske hendene etter bleieskift og stell, og etter tørking av snørr og andre kroppsvæsker.

Ved oppkast gjelder 48 timers regelen! Barn som har kastet opp SKAL være hjemme i 48 timer, etter siste gang det kastet opp. Vi vet det er ubeleilig, og at barna ofte er i god form før det har gått 48 timer, men de er smittebærere! Så for å unngå spredning, og at enda flere barn, foreldre og ansatte må være hjemme, er dette en absolutt regel. 

Ellers er hovedregelen at barnet må ha god almenntilstand, og kunne følge barnehagens aktiviteter, for å være i barnehagen. Det er personalet som til syvende og sist avgjør om det er forsvarlig for et barn å være i barnehagen. Når det er noe som «går» på avdelingen, eller i barnehagen, sender daglig leder ut e-post, slik at dere som foreldre kan være ekstra obs. Vi følger Folkehelseinstituttets anbefalinger når det gjelder sykdom og smittevern, og er det noe du lurer på er det bare å gå inn på hjemmesiden deres: 

www.fhi.no.

Tilvenning
Når dere har fått barnehageplass her hos oss, blir dere i løpet av forsommeren oppringt av en pedleder fra avdelingen barnet skal begynne på, og invitert hit på besøk. Dette fordi vi opplever det som veldig positivt at dere får komme til barnehagen for å se hvordan vi har det, og hilse på oss som jobber her og de barnet skal gå sammen med på avdeling før oppstart. Ønsker dere flere besøk før sommerferien avtaler vi de fortløpende.

Per dags dato praktiserer vi 3 dagers tilvenning her i barnehagen, men vi er åpne for andre ønsker, og tilpasser tilvenningen etter barnas behov. 3 dager er imidlertid et minimum. Første tilvenningsdag er mor/ far med hele dagen, og vi pleier å starte med en kort dag på et par tre timer. Dag to er foresatte med barnet på starten av dagen, og drar fra barnehagen etter forholdsvis kort tid. Barnet sover i barnehagen, og blir gjerne hentet etter at det har sovet og spist. Akkurat hvordan denne dagen skal være avtales med foresatte. Dag tre kjører vi vanlig/ litt kortere dag, men foresatte må være tilgjengelige.

Tomgang
Det er forbudt å la bilen stå på tomgang- alltid og uansett! Vi skjønner at det kan være fristende på hustrige og kalde dager, men for oss er det først og fremst et sikkerhetsspørsmål. Vi vil ikke ta sjansen på at barn kan ta seg inn i biler som står på tomgang, med de følgene det kan få. Ei heller ikke at eldre søsken sitter alene i biler som går på tomgang, av samme grunn. 

Vold i nære relasjoner
Vold i nære relasjoner er et område det har vært stort fokus på de siste årene. Fokuset har vært størst på skole og barnehagenes meldeplikt, hva man skal se etter og når man skal melde. 

I Stine Sofies Stiftelse sier de: Du ser det ikke før du tror det! 

I sammenheng med dette har vi her i barnehagen drøftet egen praksis, og blitt enige om hvordan vi skal håndtere dette. I praksis betyr det at vi har nulltoleranse for å melde ved mistanke om vold, som igjen betyr at vi alltid melder dersom et barn kommer med uttalelser om opplevd vold. Vi vil da imidlertid alltid «nøste», noe som innebærer at vi stiller åpne spørsmål rundt barnets utsagn, for å gi barnet mulighet til å bekrefte utsagnet, eventuelt avkrefte eller utdype det de har fortalt. Denne praksisen vil også bety at vi kommer til å melde på «feil» grunnlag, men vi mener at det ikke er vår oppgave å vurdere om et barn snakker sant eller ikke i disse tilfellene, og vi vurderer det også slik at vi heller vil melde feil en gang for mye, enn å ikke tørre eller ta feil vurdering der vi har rett.

Avdelingene

Solstrålene
Solstrålene er en avdeling med barn i alderen 0-3 år. Vi jobber prosjektbasert, og er opptatt av å se barns spor. Vi kan også legge ut spor med utgangspunkt i barnas perspektiver. Vårt fokus er å se hvert enkelt barn og deres bidrag i hverdagen. Vi er opptatt av barnets perspektiv og vil at alle barn skal bli sett og hørt. Fokus på språk er viktig for oss. Vi bruker et anerkjennende språk og leser med barna hver dag. Vi bruker dialogisk lesing som metode. 

Vi er mye på tur og deler oss i grupper når vi er på tur. Vi er opptatt av å se hva barna interesserer seg for på turen. Noen ganger blir veien selve målet, andre ganger kommer vi helt fram til skogen. Vi ønsker at barna skal bli glade i, og få en positiv opplevelse av naturen, og tilpasser derfor turene etter årstid og barnas dagsform. Barnehagen har 2 katter, Simba og Pjusken, 1 gris, Nøff og høner. Barna er med på å gi dem mat og vann, stell og mye kos. Hos hønene ser vi også etter egg og gjør rent etter behov, og hos Nøff fyller vi på halm i huset.

I slutten av hver måned sender vi ut månedsplan til foreldre/foresatte via “MyKid”. Denne inneholder en kalenderdel med oversikt over hva vi skal jobbe med fremover, generell informasjon, personlige glimt og viktige datoer. Avdelingen sender bilder av hvert enkelt barn fra prosjekter/aktiviteter på sms hver uke.

Dagsrytme på Solstrålene
06.30 – 08.00 Lek inne/ute
08.00 Frokost
08.30 – 10/10.30 Planlagte aktiviteter og lek
10/10.30 Lunsj
11.00 – 13.00 Bleieskift, soving, lek
13.00 Fruktmåltid med havregryn, knekkebrød og brød
13.30 – 17.00 Lek inne/ute

Skogstrolla
Skogstrolla er en avdeling med barn i alderen 3- 6 år. I tillegg til å jobbe prosjektbasert og følge barns spor, er vi opptatt av gode opplevelser ute. Vi har flere steder å gå til, og hvor vi går kommer an på ønskene fra barna, barnas spor og barnas behov. De stedene vi er oftest er «Eventyrbua» og «Klatreskogen». I «Eventyrbua» har vi blant annet en grillhytte med muligheter for å varme oss og ha inne aktiviteter, og en naturlekeplass. I «Klatreskogen» er det et variert terreng med høye «fjell» å bestige, spennende tjern med mystikk, og utfordrende stubber å hoppe fra. Den gruppen som er igjen i barnehagen jobber med prosjekter, og med å gi omsorg, stell og kos til dyrene våre. 

Vi sender ut månedsplan i «MyKid» hver måned, og her blir også viktige datoer og beskjeder gitt. I garderoben har vi en stor tv der vi viser bilder og film fra barnehagehverdagen. Dette ser vi er et godt samlingspunkt for foreldre og barn ved henting/levering, for å gjenfortelle dagen. Barna gleder seg til å vise foreldre, og andre barn, hva de har gjort gjennom levende bilder og film. 

Dagsrytme på Skogstrolla
06.30 – 07.30 Lek på avdelingen
07.30 – 08.30 Frokost mellom
08.30 – 10.30 Planlagte aktiviteter, lek, tur
10.30 – 11.00Lunsj
13.30 – 14.00 Frukt
14.00Turgruppa tilbake
14.00- 17.00 Lek inne/ ute